Erfarenheter

Från Open Data Wiki Umeå
Version från den 22 oktober 2013 kl. 09.45 av Anton (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Här är de erfarenheter och tips vi kan förmedla:

Förberedelser

Skapa ett konto hos Amazon knutet till en funktionsbrevlåda. Vi skapade ett Amazonkonto knutet till en enskild person och det var bökigt att ordna till i efterhand när siten var uppe och rullade.

Ordna ett kreditkort med en giltighetstid som sträcker sig något år eller mer och som kan användas vid betalning till Amazon. Registrera detta kort under Amazonkontot. Det kan vara klokt att ha ett kreditkort som inte balanserar på maxutnyttjande. Om inte Amazon kan debitera blir du mailbombad och om det dröjer alltför länge innan de får betalt plockar de ner servern.

Om det behövs kan man i Amazonkontot ange att fakturaspecen med automatik mailas till en viss adress som inte är den man använt vid skapandet av kontot, t ex kan man skicka specen till den som är ansvarig för leverantörsreskontran.

Registrera ”VAT-exemption” i Amazonkontot. Det är ju onödigt att betala moms när man slipper göra det. Det behövdes en del mystiska koder från ekonomiavdelningen men i övrigt var det inga problem.

Ordna en lämplig domänadress om du inte redan har en. E-delegationens vägledning kring öppna data har en rekommendation som bör följas. Denna fanns inte när vi satte upp vår site men vi har länkat från det rekommenderade namnet till vår site.


Skapa serverinstans och lagring

Skapa en serverinstans (micro) på Amazon (EC2). Rekommendation på ”mall” finns i dokumentation. Välj ”Irland” som plats. Det är lite dyrare men datat finns inom EU vilket en del upplever som tryggare.

Vakta den nyckel du får som en hök. Se till att den sparas väl skyddad på ett icke personberoende sätt.

Skapa ett lagringsutrymme/bucket (S3) på Amazon (med fördel i samma region som serverinstansen, t ex Irland/eu-west-1).


Använd våra script och skapa portalen

Gå in på www.github.com. Sök på ”openumea” eller klicka här: https://github.com/search?q=openumea&ref=cmdform

Läs anvisningarna och använd scripten i openumea/openumea-deployment så får du en komplett portal inkl backup mm. De som tagit fram scripten är Dohi Sweden AB. Djupare tekniska frågor hänvisas till dem. De är en konsultfirma och kommer antagligen att vilja debitera insatser som inte är försumbara. Men det är något var och en får göra upp med dem.

Skapa en elastisk IP-adress hos Amazon och knyt ditt domännamn till denna adress så byts inte IP-numret när du stoppar instansen


Eventuellt efterarbete

Uppgradera från Amazons minsta server (microserver) till en större modell (vi kör en server storlek small för portalen och likadan för wikin)

Byt till en Reserved Instance (RI). Detta innebär att man gör en större inbetalning för att sedan få lägre månadskostnad. Ett ekonomiskt fördelaktigt val om man tror att portalen ska vara uppe 1- 3 år.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg