Teknisk dokumentation Miljöreda

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Om applikationen: Webbapplikation är skriven i ASP.NET som hämtar data om livsmedelsinspektioner och radonmätningar från en SQL-databas. Databasen fylls på med nya mätningar och inspektioner från en annan programvara (Miljöreda) och webbapplikationen läser och presenterar dessa för användaren. Applikationen består av en del för att hantera radon och en för livsmedel, det är varsin sida som nås på följande URL:er.

Radon: http://app04.app.umea.se/MiljoHalsoKontroll/radon.aspx Livsmedel: http://app04.app.umea.se/MiljoHalsoKontroll/livsmedel.aspx

Resultatet av användarens sökning presenteras i en tabell på respektive sida.

Tekniskt genomförande, export av inspektioner och mätningar till XML-format och uppladdning av dessa till CKAN:

XML-filerna innehåller samtliga tillgängliga livsmedelsinspektioner och radonmätningar, och applikationen har utökats med kod som möjliggör detta. För att exporten ska starta skickar man på en parameter på URL:en som säger om det är radonmätningar eller livsmedelsinspektioner som ska exporteras till XML och laddas upp till CKAN. När applikationen känner av dessa parametrar så startar exporten via en klass skriven för detta.

Exporten börjar med att hämta samtliga livsmedelsinspektioner eller radonmätningar som kommer tillbaka som en lista med objekt av respektive typ. Denna lista binds vanligen till en tabell men serialiseras nu till en XML-fil istället med hjälp av klassen XmlSerializer som finns i .NET. Samtidigt läggs datum till för när XML-filen skapades.

Kod

https://github.com/openumea/UmeaMiljoHalsoKontroll-ckan finns den delen av koden som binder samman MiljoHalsoKontrolls datamodell med CKAN.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg