Systemdokumentation

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

OpenUmea kör tre olika tjänster. Denna wiki, redmine och en installation av CKAN.

Innehåll

Mediawiki och redmine

Denna wiki och redmine är uppsatt på en ec2-instans med ett elastic-ip som pekas ut av openumeawiki.se, wiki.openumea.se och redmine.openumea.se. Det är en enkel och rak installation, och backuper körs dagligen med hjälp av duplicity till s3. Det som backupas ifrån instansen är vhostarna, databaserna och filerna som är uppladdade till redmine och mediawiki.

CKAN

CKAN är katalogprogramvaran som körs på http://openumea.se/. Den har en aningen mer komplicerad uppsättningsprocess med sina beroenden så den uppsättningen är helt automatiserad. Automatiseringsramverket som används är cloud-init.

Alla skript och dokumentation hur man använder dem finns på: https://github.com/openumea/openumea-deployment

OpenUmea-theme för CKAN

Det fanns ett enklare tema för CKAN 1.8 (https://github.com/openumea/openumea-theme), men efter uppgraderingen till CKAN 2.1 valdes detta bort, då det inte är kompatibelt med det nya templatesystemet. En enklare styling har gjorts med hjälp av CSS-funktioner via http://openumea.se/ckan-admin/config, och detta finns dokumenterat i CKAN-2.1-THEMING.txt.

Namn på dataset

Fältet "name" på dataset är vanligt att använda för automatisk integration mot CKAN. Därför är det viktigt att vara försiktig med att ändra detta när dataset är publicerade då det finns risk att man stör etablerade flöden. Fältet "name" är delen som syns i URL:en, inte det som står högst upp på sidan, då det är "title". Normalt sett genereras "name" utifrån "title" när man skapar ett dataset via webbplatsen.

I OpenUmeas fall används namnet på dataset av integrationskod som automatiskt publicerar nya datafiler i följande dataset:

Framtida arbete

Här under följer lite tankar och ideer om vad som skulle kunna ingå i framtida arbete och vidareutveckling.

ckanext-harvest

I dagsläget hämtars det och levereras data till openumea.se på lite olika sätt. En ide hade varit att standardisera kring https://github.com/okfn/ckanext-harvest för att förenka. Det skulle innebära lite förändring av hur nuvarande export/import ser ut men kan bli en bra förbättring.

Puppet/Chef

För att förenka återanvändningen av deployment-koden så skulle det vara en idé att skriva om den i exempelvis puppetlabs.com eller opscode.com.

RT90/Sweref99 i recline.js

Umeå kommun använder sig av RT90 som kordinatsystem internt. "Map-review" i CKAN använder sig av recline.js och det skulle vara intressant att lära den fler kordinatformat än wsg84 som den använder sig av.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg