Open Data Wiki Umeå:Om

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Denna wiki beskriver metadata för de dataset och API:er som kan laddas ner/anropas via webbplatsen www.openumea.se. Syftet med wikin är att beskriva data så att vidareutnyttjaren kan förstå innehållet på en sådan nivå att feltolkningar undviks så långt som möjligt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg