Metadata/statistical-key-areas

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Obs: Detta dataset verkar saknas på OpenNorth. Är det borttaget, förlegat eller inte ännu inlagt?


Filen innehåller data i xml-format och ligger i datasetet statistical-key-areas. en kartbild som visar existerande nyckelkodsområden finns här: http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a10d95/1364990076464/Karta_2siffernykon.pdf

Data som är fördelat på nyckelkodsområden finns här: http://wiki.openumea.se/index.php/Metadata/Information_om_befolkningen

Här nedan beskrivs hur formatet bör tolkas.


Fält Beskrivning
Tvasiffrig Anläggningens namn
Nyckelkodo Områdets namn
Xkoord X-koord
Ykoord Y-koord
Datum Datum för filuttag
Befdata-fr När befolkningsdata senast togs ut, görs normalt en gång/år (31/12)
Kalla Källa, leverantör av grunddata. Är Utvecklingsavdelningen
Metod Geometrisk kvalitet
Area-km2 Storlek på 2 ställigt nyckelkodsområde
6-15ar Antal 6-15 åringar i området
16-19ar Antal 16-19 åringar i området
20-29ar Antal 20-29 åringar i området
30-64ar Antal 30-64 åringar i området
65-79ar Antal 65-79 åringar i området
80-84ar Antal 80-84 åringar i området
85_war Antal över 85 åringar och äldre i området
Total_bef Total befolkning i området


Leverans av filen

Statiskt innehåll, ny fil genereras varannat år.

Begränsningar av innehåll

Inga kända begränsningar finns.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg