Metadata/sights

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Filen innehåller data insamlad av sommarjobbare som deltog i IT-sommarjobb 2014 på Acino AB. Datasamlingen gör inga anspråk på att innehålla alla sevärdheter i Umeå.

Datafält

Fält Beskrivning
Name Namn på sevärdigheten.
AreaName Vilket område eller stadsdel sevärdigheten finns på.
AreaCode Tvåsiffrig nyckelkod enligt http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a10d95/1364990076464/Karta_2siffernykon.pdf
Adress Adress för sevärdigheten.
Accessability Tillgänglighet för sevärdigheten med avseende på öppettider.
Category Kategori för sevärdigheten, t.ex. staty/kyrka/museum o.s.v.
Creator Vem som skapat sevärdigheten.
Description Beskrivning av sevärdigheten i textform.
TimeStamp Datum för när datan är insamlad.
MediaData Innehåller filtyp, URL-länk till mediat, filens format samt licensen.
Coordinates Innehåller registrerad koordinat i minst ett av följande format LU, RT90, SWEREF99TM, WGS84

Leverans av filen

Leverans av data sker ej kontinuerligt

Begränsningar av innehåll

Informationen kommer mest troligen bli utdaterad relativt snart då ingen förnying av datat är inplanerad. Dessutom finns det inga garantier att alla sevärdigheter i Umeå finns med, datasetet innehåller det data som insamlades under en kort period 2014. Det finns inga garantier för träffsäkerheten hos de koordinater som är angivna.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg