Metadata/population-statistics

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Filen (med ändelse "csv") innehåller data från Umeå kommuns befolkningsregister. Varje rad motsvarar en person. Personer med skyddad identitet finns inte med i filen.

Nyckelkoden motsvarar den nyckelkod som finns i kartfilen för nyckelkodsområden. En illustration över nyckelkodsområden i Umeå finns här på denna karta.


Innehåll

Datafält

Fält Beskrivning
landkod-fodd Landkod som anger födelseland enligt ISO 3166
landkod-medborgarskap Landkod som anger land personen är medborgare i enligt ISO 3166
kon Kön M= man, K = kvinna
lanskod-fodd Länskod för födelselän. Har värdet 0 för utlandsfödda. Anges med endligt nedan beskrivna kodsystem. Mer information om dessa koder finns hos SCB (omkring sidan 60 i det länkade dokumentet)
nyckelkod Tvåställig nyckelkod. Nyckelkoden finns även i ovan nämnda kartfil.
alderkod Kod som anger inom vilket åldersintervall personen befinner sig. Kod respektive åldersintervall är: 1= 0-3 år, 2=4-6 år,3=7-9 år, 4=10-12 år,5=13-15 år,6=16-17 år, 7=18-20 år, 8= 21-24 år, 9=25-44 år, 10=46-64 år, 11=65-74 år, 12=75- år, 99=Ej känt

Länskoder

Olika namnändringar och sammanslagningar av län har inneburit att länskoden ändrats då ändringar skett. Kopparbergs Län och Dalarnas län har t ex olika länskoder trots att det handlar om samma geografiska yta. Det finns m a o även länskoder för län som inte längre existerar i denna fil. Detta är definitioner/benämningar för de länskoder som kan förekomma i denna fil:

1=Stockholms stad för person född före 1968, Stockholms län för person född fr. o. m. 1968 2=Stockholms län för person född före 1968 3=Uppsala län 4=Södermanlands län 5=Östergötlands län 6=Jönköpings län 7=Kronobergs län 8=Kalmar län 9=Gotlands län 10=Blekinge län 11=Kristianstads län 12=Skåne län 13=Hallands län 14=Göteborgs och Bohus län - Västra Götalands län 15=Älvsborgs län - Västra Götalands län 16=Skaraborgs län - Västra Götalands län 17=Värmlands län 18=Örebro län 19=Västmanlands län 20=Dalarnas län 21=Gävleborgs län 22=Västernorrlands län 23=Jämtlands län 24=Västerbottens län 25=Norrbottens län 52=Malmöhus län 54=Göteborg och Bohus län 55=Älvsborgs län 56=Skaraborgs län 60=Kopparbergs län

Leverans av filen

Leverans av data sker en gång i månaden i anslutning till månadsskiftet

Begränsningar av innehåll

Inga kända begränsningar finns.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg