Metadata/parks

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Filen innehåller data insamlad av sommarjobbare som deltog i IT-sommarjobb 2014 på Acino AB. Datasamlingen gör inga anspråk på att innehålla alla parker i Umeå.

Datafält

Fält Beskrivning
Name Namn på parken, vid parker med okänt namn anges gata/väg som parken ligger vid.
AreaName Vilket område eller stadsdel parken finns på.
Description Beskrivning av grillplatsen i textform.
Playground Boolesk angivelse om parken är en lekpark.
Food Boolesk angivelse om det finns försäljning av mat i närheten av parken.
Bench Boolesk angivelse om det finns sittplatser i parken.
AreaCode Tvåsiffrig nyckelkod enligt http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a10d95/1364990076464/Karta_2siffernykon.pdf
MediaData Innehåller filtyp, URL-länk till mediat, filens format samt licensen.
TimeStamp Innehåller datumet för när datat samlades in.
Coordinates Innehåller registrerad koordinat i minst ett av följande format LU, RT90, SWEREF99TM, WGS84

Leverans av filen

Leverans av data sker ej kontinuerligt

Begränsningar av innehåll

Informationen kommer mest troligen bli utdaterad relativt snart då ingen förnying av datat är inplanerad. Dessutom finns det inga garantier att alla parker Umeå finns med, datasetet innehåller det data som insamlades under en kort period 2014.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg