Metadata/campfires

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Filen innehåller data insamlad av sommarjobbare som deltog i IT-sommarjobb 2014 på Acino AB. Datasamlingen gör inga anspråk på att innehålla alla grillplatser i Umeå.

Datafält

Fält Beskrivning
Name Namn på grillplatsen.
AreaName Vilket område eller stadsdel grillplatsen finns på.
AreaCode Tvåsiffrig nyckelkod enligt http://www.umea.se/download/18.6cb02deb13d3f84af7a10d95/1364990076464/Karta_2siffernykon.pdf
Description Beskrivning av grillplatsen i textform.
Shelter Boolesk angivelse om det finns vindskydd vid grillplatsen
Firewood Boolesk angivelse om det finns ved vid grillplatsen
Fishing Textbeskrivning av kraven för fiske vid grillplatsen
Swimming Textbeskrivning av badläget vid grillplatsen
MediaData Innehåller filtyp, URL-länk till mediat, filens format samt licensen.
Coordinates Innehåller registrerad koordinat i minst ett av följande format LU, RT90, SWEREF99TM, WGS84

Leverans av filen

Leverans av data sker ej kontinuerligt

Begränsningar av innehåll

Informationen kommer mest troligen bli utdaterad relativt snart då ingen förnying av datat är inplanerad. Dessutom finns det inga garantier att alla grillplatser Umeå finns med, datasetet innehåller det data som insamlades under en kort period 2014.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg